Eerste Effectenbeurs en de Tulpenmanie

Over de vroege geschiedenis van het aankopen en verkopen van aandelen zijn historici het niet eens. Volgens sommige geschiedkundigen kan de oorsprong gezocht worden in de Romeinse Republiek, eeuwen voor er sprake was van een Romeins Rijk, anderen vinden de bewijzen hiervoor niet overtuigend en zeggen dat de eerste aandelen (veel) later in de Westerse geschiedenis opdoken. Over de identiteit van de eerste georganiseerde effectenbeurs valt daarentegen weinig te disputeren: dat is de Effectenbeurs van Amsterdam.

Koloniaal verleden

De wortels van de Amsterdamse beurs zijn ontsproten uit de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het jaar 1606 wordt genoemd als het geboortejaar van de effectenbeurs. In dat jaar werd de VOC het eerste bedrijf dat met verhandelbare aandelen ging werken, die het in Amsterdam aan de man probeerde te brengen. Al gauw maakten opties (niet te verwarren met binaire opties) en futures deel uit van het Nederlandse investeringsklimaat. In 1611 volgde het eerste beursgebouw.

beursgebouw

Tulpenmanie

Het zal niet verbazen dat de eerste effectenbeurs ook de eerste beurscrash meemaakte — de kunstmatige Kipper- und Wipperzeit buiten beschouwing gelaten. De crash werd veroorzaakt door een oer-Hollands product: de tulp. In 1634 ging de populariteit van de bloem zodanig stijgen in het buitenland, dat de prijzen voor tulpenbollen de hoogte in schoten. De Tulpenmanie was begonnen.
Na zulke hausse kon een onvermijdelijke crash niet uitblijven: In 1637 stortte de handel abrupt in. De prijzen kelderden over het hele land en lieten zowel kwekers als kopers in wanhoop achter. De kostbaarheid van de tulp ligt sindsdien weer bij de bloem zelf, in plaats van op de beurs.

  • Voeg Toe!