Grootste Haven ter Wereld

grootste haven

Er is geen vaste maat om te bepalen welke haven het grootste is. Er zijn wereldwijd dan ook meerdere havens die claimen de grootste te zijn. En misschien hebben ze allemaal een beetje gelijk, het is maar net waar je naar kijkt. Onder andere de haven van Rotterdam en Singapore claimden de afgelopen jaren de grootste te zijn. Rotterdam overigens wel al een flink aantal jaren geleden, ondertussen zijn ze net buiten de top 10 gevallen als we kijken naar TUE (Twenty-foot equivalent Units, een veelgebruikte maat. Vooral Chinese havens verschepen de laatste jaren steeds meer. Kijkende naar “cargo tonnage” heeft Rotterdam wel een nette vierde plaats. In beide ranking is Rotterdam overigens nog wel de grootste haven van Europa.

Maar terug naar de grootste haven wereldwijd. Het was de laatste jaren voornamelijk een strijd tussen de haven van Singapore en de haven van Shanghai. De laatste lijkt de laatste jaren de strijd te winnen, zowel als we kijken naar “Cargo Tonnage” en “(TUE)”.

Kijkende naar TUE is Shanghai sinds 2010 de grootste, ze verwerkte dat jaar 29.05 TUE en namen daarmee de koppositie van Singapore over. In 2012 verwerkte Shanghai meer dan 32 miljoen TUE.