Kleinste Spier In het Menselijk Lichaam

Eeder al schreven we over de grootste en de sterkste spier in het menselijk lichaam. Maar wat is dan eigenlijk de aller kleinste spier in het menselijk lichaam? Dat zijn de spiertjes in het middenoor. De musculus tympanicus en de musculus stapedius. Deze kunnen de gehoorbeentjes ten opzichte van elkaar iets verschuiven, waardoor hard geluid verzwakt kan worden doorgegeven of zwak geluid juist versterkt kan worden doorgegeven. De laatste van de twee, de musculus stapedius, ook wel stijgbeugelspier, is het allerkleinst met een lengte van net iets meer dan één milliliter.

    1. January 16 december 2016

    Voeg Toe!