Langste Oorlog Ooit Gevoerd

scilly

De naam van de langste oorlog ooit verraadt de lengte, het gaat namelijk om de “Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog”. Oftewel een oorlog van 335 jaar. Of het overigens ook echt een oorlog was, dat wordt in twijfel getrokken, er is tijdens de hele oorlog namelijk nooit een schot gevuurd.

Het gaat om een conflict tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Scilly-eilanden, twee rotspuntjes voor de kust van Cornwall met slechts zo’n 2000 inwoners. Het conflict vond plaats tussen 1651 en 1986.

Ja, tot 1986 was Nederland dus in oorlog met de Scilly eilanden! Hoe dat kan? Een Britste historicus kwam er in 1985 achter dat na de Hollandse oorlogsverklaring in 1651 nooit de vrede was getekend.

Waarom Nederland de oorlog verklaarde aan de eilandjes? Tijdens de Engelse burgeroorlog (1639 – 1651) hadden de Hollanders de kant gekozen van de winnende Oliver Cromwell. Zijn koningsgezinde tegenstanders hadden zich teruggetrokken op de Scilly eilanden. Ze hadden echter een aantal Nederlandse schepen met lading en al gekaapt. Op 30 maart 1651 kwam admiraal Tromp in Scilly aan om vergoeding te eisen. Na geen bevredigend antwoord te hebben gekregen, heeft hij, volgens zijn opdracht, hen de oorlog verklaard. In juni werd de vloot echter al door de parlementarische strijdmacht onder admiraal Robert Blake tot overgave gedwongen, en de Nederlandse vloot, nu zonder vijand, trok zich zonder een schot te vuren terug. Echter er werd officieel vergeten de vrede te verklaren.
Uiteindelijk heeft ambassadeur jonkheer Huydecoper de eilandenbezocht om een vredesverdrag te sluiten. De vrede werd gesloten op 17 april 1986, 335 jaar na het begin van de oorlog.

    1. keeshal 14 februari 2017

    Voeg Toe!