Langste palindroom

Een palindroom, ook wel keerwoord genoemd, is een symmetrische volgorde van letters of cijfers in een woord of een getal. Oftewel het woord leest achteruit het zelfde als vooruit.

Een aantal voorbeelden uit de Nederlandse taal: lepel, negen, meetsysteem, parterretrap.

Het mooiste is natuurlijk om een zo lang mogelijk palindroom te vinden. enkele voorbeeld van zeer lange palindromen zijn:

– deelkoortsmeetsysteemstrookleed
– droomnepparterreserretrappenmoord
– nepparterrestaalplaatserretrappen

Het langste palindroom dat in het Nederlands Guinness Book of Records heeft gestaan, was koortsmeetsysteemstrook. Maar ijverige palindromers kwamen ook aandragen met potstalmelkkoortspilstaalplaatslipstrookklemlatstop. Het langste palindroom in de Oxford English Dictionary is het 12-letterige tattarrattat, een nonsenswoord betekenende rat-een-tat uit. De Ierse auteur James Joyce gebruikte het woord in Ulysses (1922): “ik wist zijn tattarrattat aan de deur.” Langer, maar niet in een literair werk gebruikt, is het woord partyboobytrap. Dit woord telt 14 letters.

bron: Wikipedia

    1. GERT 14 februari 2017

    Voeg Toe!