Zwaarste Aardbeving ooit in Nederland

De laatste jaren is de aardbeving in Nederland niet meer weg te denken uit het nieuwsbeeld. En dat terwijl natuurlijke aardbevingen in Nederland vrij weinig voorkomen, ongeveer 5 (allemaal in Limburg) in 2013. Het totaal aantal aardbevingen in 2013 in Nederland is echter 138. De 133 overgebleven aardbevingen vonden allen plaats in de buurt van gasvelden en zijn het gevolg van gaswinning, zogenaamde geïnduceerde aardbevingen.

De aardbevingen in Groningen behoren niet tot de zware aardbevingen in Nederland. In Groningen hebben de bevingen ongeveer een sterkte van 2 op de schaal van Richter. De zwaarste bevingen van Nederland vinden echter plaats aan de andere kant van het land, in Limburg.

De allerzwaarste werd gemeten op 13 april 1992 om 03.20 in Roermond. De sterkte bedroeg 5,8 op de Schaal van Richter. De aardbeving werd gevoeld tot in Tsjechië, Zwitserland, Frankrijk en Engeland. Vooral oudere gebouwen en auto’s die geraakt werden door puin waren het slachtoffer. In totaal was er een schade van ongeveer 275 miljoen gulden (ca. 125 miljoen euro), waarvan 170 miljoen (ca. 77 miljoen euro) in Nederland.

  • Voeg Toe!